Church Calendar

 • September

  Feast of Trumpets

  September 19, 2020

  Day of Atonement

  September 28, 2020
 • October

  Feast of Tabernacles

  October 3 - October 9, 2020

  Last Great Day

  October 10, 2020

  FNL Bible Study

  October 16, 2020
 • November

  FNL Bible Study

  November 20, 2020
 • December

  FNL Bible Study

  December 18, 2020

  Winter Family Weekend

  December 22 - December 26, 2020
  Louisville, KY
 • January

  FNL Bible Study

  January 15, 2021
 • February

  FNL Bible Study

  February 19, 2021

COGWA Member Login


Create an Account

×